Marmer en kalksteen

Marmer en kalksteen - sedimentgesteenten - zijn zachtere, wat poreuze steensoorten, die wat meer onderhoud nodig hebben dan graniet. Marmer en kalksteen hebben een bepaalde uitstraling dat geen enkel ander materiaal heeft.

 

Sedimentgesteenten zijn ontstaan door de afzetting van sediment in rivieren en zeeën. Er zijn twee soorten:

 

-       Afzettingsgesteenten

Afzettingsgesteenten zijn ontstaan door het afzetten van klei-, zand- of kalklagen die vervolgens zijn versteend. Deze klei of zand kan afkomstig zijn van geërodeerde natuursteen, de kalk van schaaldiertjes, koraal en dergelijke. Tot de afzettingsgesteenten behoren de kleistenen, zandstenen en sommige kalkstenen (zie ook neerslaggesteenten).

Kleistenen zijn uit klei gevormd. Ze worden in de natuursteensector niet gebruikt, maar vormen de basis voor leistenen. Zandstenen zijn uit zand gevormd en hebben een poreuze structuur. Kalkstenen zijn uit kalk gevormd. De fossielen die vaak in deze stenen worden gevonden, vertellen iets over de herkomst van het kalk.

 

-       Neerslaggesteenten

Neerslaggesteenten zijn ontstaan door het neerslaan van kalk uit met kalk verzadigd water. Sommige kalkstenen behoren tot deze groep (zie ook afzettingsgesteenten). In het algemeen is het uiterlijk van kalkstenen ontstaan uit neergeslagen kalk fijner gelaagd dan die door afzetting zijn ontstaan. Ook dit type kalksteen kan fossielen bevatten.

Alpha Natuursteen BV

Gezellenstraat 1
3861 RD Nijkerk
T (033) 245 08 05
F (033) 245 05 88
E info@alphanatuursteen.nl


Eperweg 78a
8084 HJ ‘t Harde
T (0525) 65 57 04 
E tharde@alphanatuursteen.nl

 

Beekstraat 29
8162 HA Epe
T (0578) 61 73 17
E epe@alphanatuursteen.nl