Over graniet

Het ontstaan van een natuursteen als graniet

Natuursteen werd in miljoenen jaren gevormd uit afgekoeld vloeibaar gesteente (magma of lava), of uit sediment (zand, klei, kalk), dat is versteend onder druk, vaak in combinatie met hoge temperaturen. Van de beschikbare steen in de aardkorst is maar een deel economisch te winnen en te gebruiken voor de natuursteensector. Desondanks zijn er duizenden natuurstenen leverbaar. Natuurstenen met een vergelijkbare samenstelling en ontstaansgeschiedenis worden in een groep ingedeeld. De belangrijkste groepen worden hieronder besproken.

 

Stollingsgesteenten

Stollingsgesteenten zijn eenvoudig gezegd ontstaan door afkoeling en stolling van vloeibaar gesteente. Dit kan zowel in als op de aardkorst plaatsvinden. Wanneer het vloeibaar gesteente in de aardkorst afkoelt (magma) ontstaan dieptegesteenten. En wanneer het vloeibaar gesteente uit de aardkorst treedt (lava) en afkoelt, ontstaan uitvloeiingsgesteenten. Als tussenvorm kan magma ook stollen in spleten of breuklagen in de aardkorst, dan spreken we van ganggesteenten.

 

Dieptegesteenten

Dieptegesteenten zijn geleidelijk afgekoeld en onder grote, constante druk gevormd. Dit resulteert in grofkorrelige gesteenten, met duidelijk waarneembare kristallen. Uiterlijk en samenstelling van dieptegesteenten zijn regelmatig, maar stenen onderling kunnen sterk in uiterlijk verschillen. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld de granieten en gabbro's. Magma kan uit het binnenste van de aarde aan het aardoppervlak komen, wat we dan lava noemen. Na bijvoorbeeld een vulkaanuitbarsting zal de lava snel afkoelen en verharden. Deze stenen bevatten geen of bijna geen kristallen. Luchtbelinsluitingen kunnen voorkomen. Uitvloeiingsgesteenten zijn meestal gelijkmatig van uiterlijk en samenstelling. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld de trachieten en basalten.

Alpha Natuursteen VOF